fbpx
kontakt

663 510 571
81 524 70 95

szkoła
dla rodzica
rekrutacja
kontakt

663 510 571
81 524 70 95

szkoła
dla rodzica
rekrutacja

Opłaty

Nauczyciele

Sukcesy

Historia szkoły

Zajęcia dodatkowe

O szkole

Zasady rekrutacji

Opłaty i promocje

Zapisy i harmonogram

Sekretariat
663 510 571

Dla rodzica

Statut

Dokumenty szkolne

Dziennik

Matura

Plan lekcji

Plan zajęć pozalekcyjnych

Kalendarz

Podręczniki

Zobacz również

Aktualności

Tablica ogłoszeń

Zebrania i konsultacje

LO Sobieski

Nauczyciele

Psycholog

Opłaty

Historia szkoły

Sukcesy

Oferta zajęć pozalekcyjnych

Młodzi chemicy

Zobacz również

Aktualności

Tablica ogłoszeń

Ludzie Sobieskiego

Organ nadzorujący

Prezes Zarządu EDUCO

Waldemar Leszcz

Ze szkołą związany całe życie, kolejno jako uczeń, nauczyciel, dyrektor, menedżer.
Zawodowo przez wiele lat związany ze sportem (m. in. zarządzał Spółką Akcyjną Motor Lublin S.A. oraz Centrum Sportu Akademos).
Prywatnie pasjonat sportu i kart, uprawiający aktywny wypoczynek: wycieczki górskie, jazdę na nartach, jazdę na rowerze, bieganie i oczywiście obowiązkowo, przynajmniej raz w tygodniu gra w brydża.

Dyrektor Liceum Sobieskiego

mgr Irena Wojtowicz

Adres e-mail

irena.wojtowicz@sobieski.lublin.pl

Telefon

663 510 571

Funkcje pełnione w szkole

dyrektor
nauczyciel

W Sobieskim od roku:

2012

Kadra nauczycielska Liceum Sobieskiego

Język Polski

Język Angielski

Język Niemiecki

Język Francuski

Język Rosyjski

Język Włoski
Język Hiszpański

Matematyka

Fizyka

Chemia
Biologia

Geografia

Podstawy Przedsiębiorczości

Wychowanie Fizyczne

Muzyka

Informatyka

Religia

Edukacja dla bezpieczeństwa
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Filozofia

Biblioteka

Język Polski

mgr Irena Babkiewicz

Nauczany przedmiot

język polski

Adres e-mail

irena.babkiewicz@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2014

Zobacz więcej informacji

Zaczęłam uczyć języka polskiego w ubiegłym tysiącleciu. Jestem też egzaminatorem maturalnym i egzaminu ósmoklasisty, a także instruktorem teatralnym. Zasiadałam w jury konkursów recytatorskich. Gdybym nie została polonistką, byłabym może ornitologiem lub historykiem sztuki…

dr Katarzyna Błaszczuk

Nauczany przedmiot

język polski

Adres e-mail

katarzyna.blaszczuk@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2015

Zobacz więcej informacji

Z Sobieskim jestem związana od 2015 roku. Uczę języka polskiego, przygotowuję uczniów do egzaminu maturalnego oraz konkursów przedmiotowych, recytatorskich i teatralnych. Jestem egzaminatorem maturalnym i egzaminu ósmoklasisty. Wolny czas spędzam z dobrą książką, ciekawym filmem lub przy relaksującej muzyce. Uwielbiam prowadzić samochód i latem pielęgnować ogród

mgr Dorota Jaśkowska

Nauczany przedmiot

język polski

Adres e-mail

dorota.jaskowska@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2023

mgr Joanna Wójtowicz-Mróz

Nauczany przedmiot

język polski

Adres e-mail

joanna.wojtowicz-mroz@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2020

Zobacz więcej informacji

Języka polskiego uczę od 18 lat, niewiele krócej jestem także egzaminatorem maturalnym. W Sobieskim nauczam pierwszy rok, przywiodła mnie tutaj chęć realizacji projektów aktywizujących oraz praktykowanie nowoczesnej dydaktyki. Ciągle jeszcze wierzę, że droga do wiedzy może być przyjemnością. Pewnym podsumowaniem działań nauczycielsko- uczniowskich był dla mnie medal KEN, teraz wiem, że ważniejsza jest satysfakcja z codziennych spotkań – moja i uczniów.

Język Angielski

mgr Agata Awakowicz

Nauczany przedmiot

język angielski

Adres e-mail

agata.awakowicz@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od:

2023

mgr Magdalena Krzemińska

Nauczany przedmiot

język angielski

Adres e-mail

magdalena.krzeminska@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od:

2023

mgr Izabella Soczewińska

Nauczany przedmiot

język angielski

Adres e-mail

izabella.soczewinska@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od:

początku

Zobacz więcej informacji

Uczę języka angielskiego od wielu lat, a w naszym Liceum od początków jego istnienia. Mam to szczęście, że mój zawód jest moją pasją .Wiem, że wiele wymagam od moich uczniów, ale też wiele od nich otrzymuję w zamian. Są to nie tylko znakomite wyniki egzaminów maturalnych, ale przede wszystkim świadomość, że większość absolwentów Sobieskiego -moich byłych uczniów- świetnie włada angielskim, a niektórzy, tak jak ja, zostają pasjonatami tego języka.

mgr Irena Wojtowicz (dyrektor)

Nauczany przedmiot

język angielski
kultura krajów anglojęzycznych

Adres e-mail

irena.wojtowicz@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2012

Zobacz więcej informacji

Uczę języka angielskiego od ponad dwudziestu lat, lubię zabierać uczniów na wycieczki zagraniczne, głównie do krajów anglojęzycznych, oraz uczyć w oparciu o rozwijanie umiejętności życiowych. Pasjonuję się teorią oświaty, zwłaszcza edukacją kreatywną i inteligencjami wielorakimi. Od roku 2005 jestem czynnym egzaminatorem maturalnym, a oprócz tego egzaminu ósmoklasisty i egzaminów Cambridge.

mgr Monika Wójcik

Nauczany przedmiot

język angielski

Adres e-mail

monika.wojcik@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2022

Zobacz więcej informacji

mgr Lech Remiszewski

Nauczany przedmiot

język angielski

Adres e-mail

lech.remiszewski@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2021

Język Niemiecki

mgr Jolanta Bonecka

Nauczany przedmiot

język niemiecki

Adres e-mail

jolanta.bonecka@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2019

Zobacz więcej informacji
Uczę języka niemieckiego i przygotowuję młodzież do egzaminu maturalnego od 1994r. W nauczaniu
priorytetem jest dla mnie przygotowanie uczniów do swobodnego i poprawnego posługiwania się
językiem niemieckim w różnych sytuacjach życia codziennego czyli kształcenie umiejętności
skutecznej komunikacji w praktyce. Jestem egzaminatorem OKE w zakresie egzaminu maturalnego.

mgr Monika Kaproń-Dobrowolska

Nauczany przedmiot

język niemiecki

Adres e-mail

monika.kapron@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2015

Zobacz więcej informacji

Uczę języka niemieckiego blisko dwadzieścia lat i nadal to, co robię pasjonuje mnie. Systematycznie przygotowuję młodzież do olimpiady przedmiotowej, konkursu kuratoryjnego czy certyfikatów językowych. Jestem egzaminatorem maturalnym języka niemieckiego, członkiem PSNJN oraz wiernym fanem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Utrzymuję ścisłą współpracę z Goethe-InstitutWarschau, przygotowując uczniów do konkursów ogólnopolskich, angażując się w projekty oraz uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach językowych.

Język Rosyjski

dr Anna Pado

Nauczany przedmiot

język rosyjski

Adres e-mail

anna.pado@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

 

Język Francuski

mgr Barbara Kęsik-Kowalik

Nauczany przedmiot

język francuski

Adres e-mail

barbara.kesik-kowalik@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2014

Zobacz więcej informacji
Bonjour! Commentçava? Oto frazy, które powtarzam jak mantrę. Jestem nauczycielem języka Moliera od 10 lat i od blisko 5 jestem egzaminatorem i korektorem egzaminów międzynarodowych DELF- DALF. Język francuski był dla mnie bazą, by poznawać kolejne języki romańskie. Uwielbiam lawirować między francuskim, portugalskim, włoskim
i hiszpańskim, a czasami i angielskim, by pokazać podobieństwo tych języków. Tego uczę również moich uczniów, aby asocjacje międzyjęzykowe nie były im obce.

Filozofia

Michał Czyż

Nauczany przedmiot

 filozofia

Adres e-mail

michal.czyz@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2023

Zobacz więcej informacji
Język Hiszpański

mgr Alicja Bator

Nauczany przedmiot

język hiszpański

Adres e-mail

alicja.bator@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

 

mgr Natalia Zanni-Lewandowska

Nauczany przedmiot

język hiszpański

Adres e-mail

natalia.zanni-lewandowska@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2013

Zobacz więcej informacji
Jestem osobą dwujęzyczną, pół-Polką a pół Argentynką, język hiszpański jest mi więc równie bliski jak język polski. Uczę od niemal dwudziestu lat kładąc nacisk na praktyczne posługiwanie się językiem oraz poznawanie kultury krajów hiszpańskojęzycznych.

Gabriel Larrotta

Nauczany przedmiot

język hiszpański

Adres e-mail

gabriel.larotta@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2022

Matematyka

mgr Grażyna Dziewulska

Nauczany przedmiot

matematyka

Adres e-mail

grazyna.dziewulska@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2017

Zobacz więcej informacji

Nauczycielką matematyki w liceum ogólnokształcącym jestem od 30 lat. W tym czasie uczyłam również w gimnazjum i w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej. W swojej pracy stwarzam uczniom możliwości kształcenia i rozwijania zainteresowań matematycznych, czego efektem są uzyskiwane przez nich wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych. Z ogromną satysfakcją przygotowuję uczniów do olimpiad i konkursów ciesząc się ze zdobywanych przez nich tytułów finalistów i laureatów.  Jestem czynnym egzaminatorem maturalnym poziomu podstawowego i rozszerzonego.

mgr Agnieszka Marcowska

Nauczany przedmiot

matematyka

Adres e-mail

 agnieszka.marcowska@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2013

Zobacz więcej informacji
Uczę matematyki i wychowuję młodzież ponad dwadzieścia pięć lat.

Mam doświadczenie w pracy na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz w przygotowaniu
młodzieży do egzaminów kończących poszczególne etapy kształcenia, a w szczególności w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości.

Jestem egzaminatorem maturalnym.

mgr Bartosz Słodkowski

Nauczany przedmiot

matematyka

Adres e-mail

 bartosz.slodkowski@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2011

Zobacz więcej informacji

W Liceum Sobieskiego uczę matematyki od 2011 roku.  Przygotowuję uczniów do konkursów matematycznych i egzaminu maturalnego (głównie na poziomie rozszerzonym). Cieszy mnie, że wyniki osiągane przez uczniów Sobieskiego otwierają im drogę do studiowania na najlepszych polskich i zagranicznych uczelniach.

Zainteresowania: matematyka, gry logiczne, związki matematyki z prawdopodobieństwem różnych zdarzeń, gospodarka, inwestycje, finanse, Bieszczady.

Fizyka

mgr Grzegorz Zawadzki

Nauczany przedmiot

 fizyka 

Adres e-mail

grzegorz.zawadzki@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2017

Zobacz więcej informacji
Swoją przygodę w Sobieskim rozpocząłem w 2017 roku. Do szkoły trafiłem całkiem przypadkiem i nie sądziłem, że mogę być tak ciepło przyjęty przez dyrekcję, kadrę oraz uczniów. W szkole nauczam fizyki oraz prowadzę zajęcia doświadczalne w ramach otwartego koła olimpijskiego. Prywatnie lubię wszelkiego rodzaju wycieczki, muzykę, majsterkowanie i inwestowanie.

Chemia

mgr Zbigniew Sobczak

Nauczany przedmiot

 chemia

Adres e-mail

zbigniew.sobczak@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2017

Zobacz więcej informacji

Od 35 lat pracuje jako nauczyciel w tym 9 lat jako pracownik akademicki. Zaczynając pracę jako nauczyciel przypomniałem sobie słowa mojej ulubionej pani profesor od chemii organicznej „Pamiętaj, że każda lekcja to wyjątkowy spektakl, w którym odgrywać będziesz wyjątkową rolę. Musisz udzwignąć tę odpowiedzialność za kształtowanie postaw młodych ludzi i masz rozbudzać w nich zainteresowanie tym czego cię nauczyliśmy czyli zamiłowanie do chemii. Wychodząc na tą specyficzną scenę w teatrze zwanym lekcją pokaż jakie piękne i ciekawe jest to co chcesz swoim słuchaczom opowiedzieć” Przez cały czas moje pracy staram się moja droga Pani Profesor stosować tą mądrą radę jako nauczycielskie credo.

Biologia

dr Katarzyna Buczek

Nauczany przedmiot

 biologia

Adres e-mail

katarzyna.buczek@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2020

Zobacz więcej informacji

W Sobieskim uczę od roku, zajęcia z dziećmi i młodzieżą dają mi dużą satysfakcję. Podczas lekcji staram się w uczniach zaszczepić pasję do biologii oraz kształtować postawę proekologiczną. Interesuję się technikami obrazowania mikroskopowego oraz apiologią. Jestem również członkiem Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego.

dr Agnieszka Grądzielewska

Nauczany przedmiot

 biologia

Adres e-mail

agnieszka.gradzielewska@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

Zobacz więcej informacji
Geografia

mgr Marek Goliszek

Nauczany przedmiot

 geografia

Adres e-mail

marek.goliszek@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2000

Zobacz więcej informacji

Nauczyciel geografii od lat 25, a w Sobieskim od roku 2000. Staram się pokazywać, że geografia to po prostu otaczający nas świat i warto go rozumieć. Często mam wrażenie, że robię to co lubię i lubię to co robię. Moim zdaniem kluczową rolę w edukacji odgrywają relacje między nauczycielem, a uczniem.

Dużą satysfakcję sprawia mi praca z uczniem zdolnym (przygotowania do konkursów), propagowanie turystyki w różnych formach (jestem przewodnikiem i pilotem wycieczek), a także biegu na orientację.

Wychowanie fizyczne

mgr Patryk Maliszewski

Nauczany przedmiot

 wychowanie fizyczne

Adres e-mail

patryk.maliszewski@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2011

Zobacz więcej informacji
Od 19 lat wykonuję bardzo ciekawy zawód –  nauczyciel wychowania fizycznego. Interesuję się wieloma dziedzinami nauk m.in : psychologią, fizjologią, anatomią. Sport – to dla mnie przede wszystkim piłka ręczna. Jestem trenerem z licencją EHF A. W wolnych chwilach zgłębiam tajniki sportu osób niepełnosprawnych, windsurfingu, narciarstwa zjazdowego, kolarstwa, turystyki. Zdobytą wiedzą dzielę się ze swoimi uczniami oraz innymi nauczycielami. Organizuję szkolne zawody sportowe, spotkania ze znanymi sportowcami oraz kontynuuję współpracę z UMCS.

mgr Cezary Obroślak

Nauczany przedmiot

 wychowanie fizyczne

Adres e-mail

cezary.obroslak@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2000

Zobacz więcej informacji
Trwającą niezmiennie do dzisiaj przygodę z Sobieskim rozpocząłem w 2000r. W naszej szkole uczę wychowania fizycznego oraz organizuję wyjazdy szkoleniowe narciarskie i żeglarskie. Swoją pasją do aktywności fizycznej zarażam moich uczniów. Lubię oglądać pozytywne efekty mojej pracy w postaci nabytych przez młodzież umiejętności ruchowych i sprawności fizycznej oraz radość i satysfakcję jaką przynosi im uprawianie sportu. Jestem nauczycielem dyplomowanym oraz egzaminatorem na szkoleniach żeglarskich i narciarskich.
Informatyka / Religia

ks. Mariusz Górniak

Nauczany przedmiot

 religia, informatyka

Adres e-mail

mariusz.gorniak@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2000

Zobacz więcej informacji
Przygodę z Sobieskim, za namową mojego wykładowcy fizyki, rozpocząłem w 2000 roku, gdy szkoła właśnie zmieniała swoją siedzibę. Paradoksalnie początkowym zadaniem było podłączenie szkoły do Internetu i prowadzenie koła informatycznego. W 2001 roku zostałem tu skierowany do uczenia religii. Zajmuję się koordynowaniem oprawy religijnej różnych wydarzeń z życia szkolnego, a także szkolnych pielgrzymek. W obszarze moich zainteresowań leżą różne języki, i te wymarłe, i nowożytne, i sztuczne, czym czasami udaje mi się zarazić uczniów.

Historia / WOS

mgr Anna Kuwałek

Nauczany przedmiot

historia
wiedza o społeczeństwie

Adres e-mail

anna.kuwalek@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2014

Zobacz więcej informacji

Od ponad 20 lat uczę historii i wiedzy o społeczeństwie oraz pełnię funkcję wychowawcy.

Jestem również egzaminatorem maturalnym . Interesuje mnie społeczny aspekt historii – losyjednostki, mikrohistoria.

mgr Robert Kamiński

Nauczany przedmiot

historia
wiedza o społeczeństwie

Adres e-mail

robert.kaminski@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2014

Zobacz więcej informacji

Niebawem minie trzydzieści lat, odkąd uczę historii i wiedzy o społeczeństwie. Szczególnie interesuje mnie problematyka postaw moralnych wobec holocaustu, co wyraża się w moich corocznych wyjściach z uczniami do Państwowego Muzeum na Majdanku. Równie długo organizuję w skali województwa lubelskiego eliminacje Olimpiady Historycznej. Jestem egzaminatorem egzaminu maturalnego z historii.

Podstawy Przedsiębiorczości

Dorota Bielecka

Nauczany przedmiot

podstawy przedsiębiorczości

Adres e-mail

 dorota.bielecka@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

Biblioteka

mgr Maria Dąbrowska-Wosiak

Nauczany przedmiot

nauczyciel bibliotekarz

Adres e-mail

 maria.dabrowska@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2023

Zobacz więcej informacji

Psycholog

mgr Martyna Klocek

Funkcje pełnione w szkole

psycholog

Adres e-mail

martyna.merwa@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim od roku:

2023

Zobacz więcej informacji

Pedagog specjalny

Krzysztof Szlachta

Funkcje pełnione w szkole

 nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny

Adres e-mail

krzysztof.szlachta@sobieski.lublin.pl

W Sobieskim

 

Administracja

Księgowość

Beata Tkaczyk
Katarzyna Szulakowska

Kadry

Magdalena Wójtowicz

Sekretariat

Dorota Niewęgłowska

Specjalista ds. BHP

Henryk Głąb

Konserwatorzy

Krzysztof Kuźma
 Dariusz Kuligowski
Ryszard Wach

Asystentka Zarządu

Berta Stępkowska

Pomoc informatyczna

Oskar Smug