fbpx
kontakt

663 510 571
81 524 70 95

szkoła
dla rodzica
rekrutacja
kontakt

663 510 571
81 524 70 95

szkoła
dla rodzica
rekrutacja

O szkole

Zasady rekrutacji

Opłaty i promocje

Zapisy

Infolinia
663 510 571

O szkole

Zasady rekrutacji

Opłaty i promocje

Zapisy i harmonogram

Sekretariat
663 510 571

Dla rodzica

Statut

Dokumenty szkolne

Dziennik

Matura

Plan lekcji

Plan zajęć pozalekcyjnych

Kalendarz

Podręczniki

Zobacz również

Aktualności

Tablica ogłoszeń

Zebrania i konsultacje

LO Sobieski

Nauczyciele

Psycholog

Opłaty

Historia szkoły

Sukcesy

Oferta zajęć pozalekcyjnych

Młodzi chemicy

Zobacz również

Aktualności

Tablica ogłoszeń

Rekrutacja

2024 / 2025

Sekretariat szkoły:

Dorota Niewęgłowska

81 524 70 95
sobieski@sobieski.lublin.pl


Kwestionariusz
wersja online

 1. Wypełnij kwestionariusz kandydata.
 2. Na adres mailowy sobieski@sobieski.lublin.pl wyślij:
  a) skan opinii i/lub orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  b) skan zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty
 3.  Dokonaj opłaty weryfikacyjnej w dniu złożenia kwestionariusza w wysokości 200 zł,
 4. Podpisz w sekretariacie szkoły umowę oraz dokonaj opłaty rekrutacyjnej.


Sprawdź
Promocje

Dowiedz się jak uzyskać zniżkę na koszty związane z rekrutacją i czesnymi w Sobieskim.

Harmonogram

Rok szkolny 2024/2025

    Styczeń 2024 rozpoczęcie rekrutacji do LO Sobieskiego

    9 marca 2024 (sobota) o godz. 10.00 – Dzień Otwartych Drzwi

    20 marca 2024 (środa) o godz. 17.00 – spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów

    6 kwietnia 2024 (sobota) o godz. 9.00 – egzamin wstępny

    10 kwietnia 2024 (środa)ogłoszenie wyników egzaminu

    12 kwietnia 2024koniec promocyjnych warunków przyjęć

    12 kwietnia 2024 (piątek) – ostateczny termin składania dokumentów

    8 czerwca 2024 (sobota) o godz. 9.00test poziomujący z języka angielskiego

    26 czerwca 2024 (poniedziałek) do godz. 15.00ostateczny termin złożenia dokumentów:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

 • podpisane zdjęcie do legitymacji szkolnej,

 • karta zdrowia,

 • kopia zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty,

 • kopia opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli dotyczy),

    10 lipca 2024 (poniedziałek) do godz. 15.00złożenie oryginału zaświadczenia z OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty