fbpx
kontakt

663 510 571
81 524 70 95

szkoła
dla rodzica
rekrutacja
kontakt

663 510 571
81 524 70 95

szkoła
dla rodzica
rekrutacja

O szkole

Zasady rekrutacji

Opłaty i promocje

Zapisy

Infolinia
663 510 571

OPŁATY I PROMOCJE

REKRUTACJA

Opłaty obowiązujące nowo przyjętych uczniów od roku szkolnego
2024/2025

1

opłata weryfikacyjna: 200 zł płatna w dniu złożenia kwestionariusza,

2

opłata rekrutacyjna: 950 zł – płatna do 7 dni od dnia podpisania umowy

3

czesne: 1250 zł (płatne w 12 miesięcznych, równych ratach)

Promocje w roku szkolnym 2024/2025

Laureaci z dwóch różnych lub więcej konkursów przedmiotowych lub olimpiad z różnych przedmiotów są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej i opłaty czesnego w klasie pierwszej liceum. Zwolnienie z opłat czesnego obowiązuje w kolejnych latach nauki pod warunkiem uzyskania przez ucznia średniej ocen rocznych co najmniej 4,2 z przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język angielski, przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym) oraz uczęszczania na zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Laureaci jednego konkursu przedmiotowego lub olimpiady w klasie pierwszej płacą 50% opłaty czesnego miesięcznie. Zniżka obowiązuje w kolejnych latach nauki pod warunkiem uzyskania przez ucznia średniej ocen rocznych co najmniej 4,2 z przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język angielski, przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym) oraz uczęszczania na zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Kandydaci, którzy podpiszą umowę o kształcenie i dokonają opłaty rekrutacyjnej do 12 kwietnia 2024 r., otrzymują jednorazową bonifikatę w wysokości 1 000 zł.

Absolwenci SP Chrobry, którzy podpiszą umowę o kształcenie i dokonają opłaty rekrutacyjnej do 12 kwietnia 2024 r., otrzymują jednorazową bonifikatę w wysokości 2 000 zł.

Kandydaci, którzy osiągną z trzech przedmiotów na egzaminie ósmoklasisty średnią 90%, otrzymują stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie przez okres I semestru.

Promocje w obrębie grupy Educo

Zniżka 50%

wpisowego lub opłaty rekrutacyjnej – na drugie oraz każde kolejne dziecko kształcące się w ramach grupy Educo (Żłobek Król Maciuś II, Przedszkole Król Maciuś I, Przedszkole Król Maciuś II, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego, Liceum im. Jana III Sobieskiego).

miesięcznej opłaty czesnego przez cały okres nauki – dla dzieci pracowników Educo

wpisowego lub opłaty rekrutacyjnej – dla dzieci pracowników Grupy Bury

Zniżka 3%

przy zapłacie za cały cykl kształcenia – 12 miesięcy

Wpłat można dokonywać w biurze zarządu w pok. 103A (parter w segmencie „A” budynku liceum) w godz. 8.00-15.30 lub przelewem na rachunek bankowy Educo BSH:

PKO BP S.A. IV o/Lublin.

Uprzejmie prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia w tytule przelewu.