fbpx
kontakt

663 510 571
81 524 70 95

szkoła
dla rodzica
rekrutacja
kontakt

663 510 571
81 524 70 95

szkoła
dla rodzica
rekrutacja

O szkole

Zasady rekrutacji

Opłaty i promocje

Zapisy

Infolinia
663 510 571

O szkole

Zasady rekrutacji

Opłaty i promocje

Zapisy i harmonogram

Sekretariat
663 510 571

Dla rodzica

Statut

Dokumenty szkolne

Dziennik

Matura

Plan lekcji

Plan zajęć pozalekcyjnych

Kalendarz

Podręczniki

Zobacz również

Aktualności

Tablica ogłoszeń

Zebrania i konsultacje

LO Sobieski

Nauczyciele

Psycholog

Opłaty

Historia szkoły

Sukcesy

Oferta zajęć pozalekcyjnych

Młodzi chemicy

Zobacz również

Aktualności

Tablica ogłoszeń

ZASADY

REKRUTACJI

na rok szkolny 2024/2025

Do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego przyjmujemy kolejno

1

bez egzaminów laureatów lub finalistów dowolnego konkursu przedmiotowego lub olimpiady objętych patronatem Kuratorium Oświaty
w Lublinie lub Ministerstwa Edukacji Narodowej,

2

bez egzaminów uczniów, którzy w pierwszym semestrze roku szkolnego 2023/2024 uzyskali z przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język obcy) i jednego wskazanego przez ucznia przedmiotu, który będzie realizowany w zakresie rozszerzonym,  średnią min. 4,2 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania.

Jeśli uczeń przyjęty do Liceum na podstawie średniej ocen z pierwszego semestru nie uzyska średniej punktów co najmniej 75% ze wszystkich przedmiotów na egzaminie ósmoklasisty, szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy o kształcenie.

3

na podstawie egzaminu wstępnego* organizowanego przez LO Sobieski dla uczniów niespełniających warunków wymienionych w punktach 1. i 2.; warunkiem przyjęcia jest uzyskanie przez ucznia na egzaminie wstępnym wyniku co najmniej 75% oraz otrzymanie co najmniej dobrej oceny zachowania za I semestr;

 

Egzamin wstępny odbędzie się 6 kwietnia 2024 r. Zakres merytoryczny egzaminu obejmuje treści z podstawy programowej z następujących przedmiotów: język polski, matematyka oraz przedmiot wybrany przez ucznia, który będzie realizowany na poziomie rozszerzonym.

4

kolejnych kandydatów przyjmujemy na podstawie wyników z obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty; warunkiem przyjęcia jest uzyskanie co najmniej 75% średniej punktów łącznie z egzaminu z matematyki, języka polskiego i języka obcego oraz otrzymanie co najmniej dobrej oceny zachowania na świadectwie ukończenia szkoły.

DOŁĄCZ DO NAS

Sekretariat szkoły:

Dorota Niewęgłowska

81 524 70 95
sobieski@sobieski.lublin.pl


Kwestionariusz
wersja online

 1. Wypełnij kwestionariusz kandydata.
 2. Na adres mailowy sobieski@sobieski.lublin.pl wyślij:
  a) skan opinii i/lub orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  b) skan zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty,
 3.  Dokonaj opłaty weryfikacyjnej
  w wysokości 200 zł 
  w dniu złożenia kwestionariusza.
 4. Podpisz w sekretariacie szkoły umowę oraz dokonaj opłaty rekrutacyjnej.


Sprawdź
Promocje

Dowiedz się jak uzyskać zniżkę na koszty związane z rekrutacją i czesnymi w Sobieskim.