fbpx

kontakt

663 510 571
81 524 70 95

szkoła

dla rodzica

rekrutacja

kontakt

663 510 571
81 524 70 95

szkoła

dla rodzica

rekrutacja

O szkole

Zasady rekrutacji

Opłaty i promocje

Zapisy i harmonogram

Sekretariat
663 510 571

Dla rodzica

Statut

Dokumenty szkolne

Dziennik

Matura

Plan lekcji

Plan zajęć pozalekcyjnych

Kalendarz

Podręczniki

Zobacz również

Aktualności

Tablica ogłoszeń

Zebrania i konsultacje

LO Sobieski

Nauczyciele

Psycholog

Opłaty

Historia szkoły

Sukcesy

Oferta zajęć pozalekcyjnych

Młodzi chemicy

Zobacz również

Aktualności

Tablica ogłoszeń

W dniu 4 kwietnia br. prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater gościł Senatora Rzeczpospolitej Polskiej, pana Jacka Burego wraz z Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego, Panią mgr Ireną Wojtowicz. Wizyta poświęcona była oficjalnym podziękowaniom za politechniczny mentoring, którym nasza Uczelnia objęła Liceum oraz serdecznym życzeniom Wielkanocnym.

Rozmowy dotyczyły wspólnych przedsięwzięć Uczelni i Liceum w ramach umowy patronackiej oraz programów „Mentoring w Sobieskim” , „Lekcje z Politechniką” oraz „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”. Współpraca bilateralna obu jednostek trwa nieprzerwanie od listopada 2021 r. i z każdym dniem jest coraz bardziej owocna w wizyty uczniów podczas wykładów i laboratoriów na PL, wykłady, warsztaty, panele dyskusyjne zagranicznych naukowców goszczących na Uczelni i wykładających gościnnie w Liceum.

Poprzez bezpośredni mentoring Politechnika wprowadza uczniów w nowe obszary i środowisko naukowe, tak aby jak najłatwiej zapoznawali się z tajnikami funkcjonowania nauki na poziomie Uczelni. Panele dyskusyjne z udziałem zagranicznych naukowców, odbywających naukowe staże zagraniczne w PL, inspirują młodzież do odkrywania kolejnych trudnych zadań a także ośmielają do studiowana w języku obcym. Takie podejście zwiększa motywację ucznia, zaszczepia potrzebę dążenia do doskonałości, pomaga w rozpoznaniu mocnych i słabych stron oraz ukierunkowuje wybór ścieżki dydaktycznej a następnie kariery. Rozwój przyszłego studenta uwzględniający indywidualną pracę z uczniem przebiega najlepiej przy zastosowaniu relacji mistrz-uczeń, czyli politechnicznego mentoringu.

„Postawa pracowników Politechniki Lubelskiej, ich wsparcie i profesjonalizm w dzieleniu się wiedzą i budowaniu przyjaznej atmosfery pracy podczas regularnych zajęć, warsztatów i spotkań przyczynia się do zwiększenia zainteresowania naszych uczniów oferowanymi przez Politechnikę Lubelską kierunkami studiów oraz pozwala na właściwy wybór przyszłej profesji”, podkreśliła pani Dyrektor LO.

„Dlatego też, jest nam niezmiernie miło, iż możemy tworzyć wspólną przyszłość i współpracować ku rozwojowi wiedzy już na poziomie szkoły średniej z tak znakomitym partnerem, jakim jest jedno z najlepiej ocenianych Liceów Lublina, Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego, dydaktycznym dziełem Senatora”, dodał prof. Zbigniew Pater.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości Politechniki Lubelskiej.