fbpx

kontakt

663 510 571
81 524 70 95

szkoła

dla rodzica

rekrutacja

kontakt

663 510 571
81 524 70 95

szkoła

dla rodzica

rekrutacja

O szkole

Zasady rekrutacji

Opłaty i promocje

Zapisy i harmonogram

Sekretariat
663 510 571

Dla rodzica

Statut

Dokumenty szkolne

Dziennik

Matura

Plan lekcji

Plan zajęć pozalekcyjnych

Kalendarz

Podręczniki

Zobacz również

Aktualności

Tablica ogłoszeń

Zebrania i konsultacje

LO Sobieski

Nauczyciele

Psycholog

Opłaty

Historia szkoły

Sukcesy

Oferta zajęć pozalekcyjnych

Młodzi chemicy

Zobacz również

Aktualności

Tablica ogłoszeń

6 października wszystkie klasy pierwsze, pod opieką swoich wychowawców: p. G. Dziewulskiej, p. C. Obroślaka oraz p. D. Jaśkowskiej, wzięły udział w wycieczce do Warszawy, której głównym celem było pobudzenie zainteresowania nauką i obcowanie z kulturą wyższą.

Centrum Nauki Kopernik to pierwsze miejsce, które młodzież mogła eksplorować, poznając w sposób aktywny wiedzę z różnych dziedzin nauki. Przestrzeń Centrum została tak zorganizowana, by stworzyć warunki do doskonalenia kluczowych kompetencji XXI wieku, m.in. umiejętności logicznego i krytycznego myślenia, formułowania problemów, pytań oraz hipotez badawczych, analizowania informacji i wnioskowania, odróżniania faktów od opinii.

Kolejne dwa etapy wycieczki zostały tak zaplanowane, by pomóc młodzieży wejść do świata kultury wyższej. Najpierw oglądając wystawę „Jerzy Duda-Gracz. Remanenty” w Muzeum Sztuki Fantastycznej, która tworzyła opowieść o Polsce i o nas samych. A następnie na spektaklu Antygona w Teatrze Polskim, który był nie tylko wprowadzeniem do lektury obowiązkowej, ale przede wszystkim wyeksponował najbardziej uniwersalne motywy w sztuce Sofoklesa – m.in. problem władzy absolutnej, samotności i niezrozumienia tych, którzy podążają własną drogą, czy chociażby powinności człowieka wobec siebie i innych ludzi.