fbpx

kontakt

663 510 571
81 524 70 95

szkoła

dla rodzica

rekrutacja

kontakt

663 510 571
81 524 70 95

szkoła

dla rodzica

rekrutacja

O szkole

Zasady rekrutacji

Opłaty i promocje

Zapisy i harmonogram

Sekretariat
663 510 571

Dla rodzica

Statut

Dokumenty szkolne

Dziennik

Matura

Plan lekcji

Plan zajęć pozalekcyjnych

Kalendarz

Podręczniki

Zobacz również

Aktualności

Tablica ogłoszeń

Zebrania i konsultacje

LO Sobieski

Nauczyciele

Psycholog

Opłaty

Historia szkoły

Sukcesy

Oferta zajęć pozalekcyjnych

Młodzi chemicy

Zobacz również

Aktualności

Tablica ogłoszeń

Informujemy, iż w dniu 1 września 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach nowych programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie:

Program stypendialny „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” skierowany jest do uczniów liceum ogólnokształcącego, mieszkających lub uczących się w województwie lubelskim, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,  przez co należy rozumieć niekorzystną sytuację materialną ucznia (rodziny ucznia), wynikającą z niskiego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie lub posiadanie przez ucznia orzeczenia o niepełnosprawności lub posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2023 r. do 30.06.2024 r., w kwocie 600 zł miesięcznie – uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty, znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce Stypendia uczniowskie.